Skip to content

Товариство з обмеженою відповідальністю "Інженерне забезпечення ідей"

 • narrow screen resolution
 • wide screen resolution
 • Increase font size
 • Decrease font size
 • Default font size
 • default color
 • black color
 • cyan color
 • green color
 • red color
Розробка ПЗ

В сучасному суспільстві проходить процес інтенсифікації обчислювальних і інформаційних технологій в усіх галузях людської діяльності. Впровадження електронного документообігу є актуальною задачею сучасного суспільства.

Ми маємо багаторічний досвід розробки і впровадження систем електронного документообігу та геоінформаційних систем на підприємствах різних форм власності і роду діяльності.

Стадії та етапи створення програмного забезпечення

Роботи по розвитку програмного забезпечення (далі - ПЗ) здійснюють по стадіям та етапам, що застосовуються для створення ПЗ.

 1. Формування вимог до ПЗ
  1. Обстеження об'єкта й обґрунтування необхідності створення ПЗ
   • збір даних про об'єкт автоматизації й здійснюваних видів діяльності;
   • оцінка якості функціонування об'єкта й здійснюваних видів діяльності, виявлення проблем, рішення яких можливо засобами автоматизації;
   • оцінка доцільності створення ПЗ.
  2. Формування вимог користувача до ПЗ
   • підготовка вихідних даних для формування вимог до ПЗ (характеристика об'єкта автоматизації, опис вимог до системи, обмеження припустимих витрат на розробку, запровадження в дію й експлуатацію, ефект, очікуваний від системи, умови створення й функціонування системи);
   • формулювання й оформлення вимог користувача до ПЗ.
  3. Оформлення звіту про виконану роботу й заявки на розробку ПЗ
   • оформлення звіту про виконані роботи на даній стадії й оформлення заявки на розробку.
 2. Розробка концепції ПЗ
  1. Вивчення об'єкта, проведення необхідних науково-дослідних робіт
   • організація-розроблювач проводить детальне вивчення об'єкта автоматизації й необхідних науково-дослідних робіт (НДР), пов'язані з пошуком шляхів й оцінкою можливості реалізації вимог користувача, оформляють і затверджують звіти про НДР.
  2. Розробка концепції ПЗ, що задовольняє вимогам користувача
   • розробка концепції створюваного ПЗ й планів його реалізації, оцінка необхідних ресурсів на його реалізацію й забезпечення функціонування, визначення порядку оцінки якості й умов приймання системи, оцінка ефектів, одержуваних від системи.
  3. Оформлення звіту про виконану роботу
   • підготовка й оформлення звіту, що містить опис виконаних робіт на стадії опису й обґрунтування пропонованої концепції системи.
 3. Розробка технічного завдання (далі - ТЗ)
  1. Розробка й затвердження технічного завдання на створення ПЗ
   • розробка, оформлення, узгодження й затвердження технічного завдання на ПЗ й, при необхідності, технічних завдань на частині ПЗ.
 4. Розробка ПЗ на основі ТЗ
  1. Розробка ПЗ на основі ТЗ
   • розробка програмного забезпечення на підставі технічного завдання.
 5. Розробка робочої документації на ПЗ
  1. Розробка робочої документації на систему і її частини
   • розробку робочої документації, що містить всю необхідні й достатні відомості для забезпечення виконання робіт з введення ПЗ в дію і її експлуатації, а також для підтримки рівня експлуатаційних характеристик (якості) системи відповідно до прийнятих норм.
 6. Введення в дію ПЗ
  1. Підготовка об'єкта автоматизації до введення ПЗ в дію
   • організаційна підготовка об'єкта автоматизації до введення ПЗ в дію.
  2. Підготовка персоналу
   • навчання персоналу й перевірка його здатності забезпечити функціонування ПЗ.
  3. Пусконалагоджувальні роботи
   • комплексне налагодження всіх засобів системи.
  4. Проведення приймальних випробувань
   • випробування системи на відповідність технічному завданню відповідно до програми й методики приймальних випробувань;
   • аналіз результатів випробування ПЗ й усунення недоліків, виявлених при випробуваннях;
   • оформлення акта приймання ПЗ в постійну (виробничу) експлуатацію.
 7. Супроводження ПЗ
  1. Виконання робіт відповідно до гарантійних зобов'язань
   • усунення недоліків, виявлених при експлуатації ПЗ протягом встановлених гарантійних строків, внесення необхідних змін у документацію по ПЗ.
   • Післягарантійне обслуговування
    • аналіз функціонування системи;
    • виявлення відхилень фактичних експлуатаційних характеристик ПЗ від проектних значень;
    • встановлення причин цих відхилень;
    • усунення виявлених недоліків і забезпечення стабільності експлуатаційних характеристик ПЗ;
    • внесення необхідних змін у документацію на ПЗ.
 

Останні новини

Організації, які користуються програмним продуктом "Контора"

Авторизація

Забыли пароль?